Paúl Esteban Tapia, Gladys Vanegas, Luis Tapia y Belisario Vanegas

720